Om prosjektet

April 2010: Halden

Høst 2010: Nordkapp

Etter mange år med "en gang..." er turen nå blitt helt konkret, og planleggingen er i gang. To voksne mennesker og en irsk setter skal gå og padle gjennom skandinavisk natur, med minst 6 måneder til rådighet. En utvidet sommertur som vi håper vil gi oss fantastiske naturopplevelser og et snev av mestringsfølelse.

Dette er ikke en unik tur som ingen har gjort før oss, men like fullt en drøm som skal realiseres. Gjennom valg av rute, Halden til Nordkapp, vil vi få oppleve variert natur fra sør til nord.

Mange av områdene vi skal gjennom har vi vært i før - men vi skal nå få muligheten til å oppleve skiftningene i naturtyper i et tempo vi kan ta inn over oss. Vi skal være lenge nok ute til å komme inn i naturen.