onsdag 16. desember 2009

Søknad om permisjon

Det finnes vel like mange forskjellige arbeidstakere som arbeidsgivere, og for å komplisere forholdene ytterligere har arbeidstakere ofte forskjellige ønsker og behov i forskjellige faser av livet. Noen permisjoner har vi lovfestet krav på, men å dra på langtur er naturlig nok ikke en av dem.

Når permisjonssøknaden ligger på arbeidsgivers bord er saken i andres hender, og man føler seg slett ikke skråsikker på at det kommer til å gå i orden. Et halvt år er kort og lang tid samtidig, ofte for kort til å få inn en vikar, og for lang til å klare seg uten. Det er så mange faktorer som spiller inn i en permisjonsvurdering, og man er prisgitt en arbeidsgiver som har en grad av forståelse for denne type prosjekter, samt en evne og vilje til å se løsningsorientert på søknaden. Og ikke minst en arbeidsgiver som ønsker å beholde deg som medarbeider.

Dersom søknaden blir avslått står man ovenfor et valg som setter motivasjonen på prøve. Skal man si opp jobben sin, utsette turen eller rett og slett glemme hele greia?

Uansett, til vår store overraskelse er nok en detalj på plass, og faktum er at vi nå begge har 6 måneders ulønnet permisjon fra jobb. Det vil med andre ord si at vi begge har en jobb å gå tilbake til etter endt tur, og kan konsentrere oss om det viktigste - å nyte turen til fulle.