onsdag 16. desember 2009

Søknad om permisjon

Det finnes vel like mange forskjellige arbeidstakere som arbeidsgivere, og for å komplisere forholdene ytterligere har arbeidstakere ofte forskjellige ønsker og behov i forskjellige faser av livet. Noen permisjoner har vi lovfestet krav på, men å dra på langtur er naturlig nok ikke en av dem.

Når permisjonssøknaden ligger på arbeidsgivers bord er saken i andres hender, og man føler seg slett ikke skråsikker på at det kommer til å gå i orden. Et halvt år er kort og lang tid samtidig, ofte for kort til å få inn en vikar, og for lang til å klare seg uten. Det er så mange faktorer som spiller inn i en permisjonsvurdering, og man er prisgitt en arbeidsgiver som har en grad av forståelse for denne type prosjekter, samt en evne og vilje til å se løsningsorientert på søknaden. Og ikke minst en arbeidsgiver som ønsker å beholde deg som medarbeider.

Dersom søknaden blir avslått står man ovenfor et valg som setter motivasjonen på prøve. Skal man si opp jobben sin, utsette turen eller rett og slett glemme hele greia?

Uansett, til vår store overraskelse er nok en detalj på plass, og faktum er at vi nå begge har 6 måneders ulønnet permisjon fra jobb. Det vil med andre ord si at vi begge har en jobb å gå tilbake til etter endt tur, og kan konsentrere oss om det viktigste - å nyte turen til fulle.

tirsdag 10. november 2009

Når isen går...

Nå er vinteren kommet til Hadeland, og mye skal falle på plass i månedene framover. Vi har startet planleggingen forholdsvis tidlig, men har ingen illusjoner om at ikke tiden likevel kommer til å bli knapp, og at våren vil komme brått på.

Med årets sommertur friskt i minne har vi med oss en del erfaringer, både i forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse erfaringene akter vi å dra nytte av!

Det er vanskelig å sette nøyaktig dato for avgang, vi er nødt til å være fleksible i forhold til starttidspunkt. Vi er avhengige av at Haldenvassdraget er isfritt, og at vi treffer Femunden rett før eller etter isen er gått. Når det gjelder Femunden må vi rett og slett forholde oss til sannsynlighet, estimat av tiden vi vil bruke dit, samt å satse på noe flaks. Vi er ikke fremmed for å vente litt i vannkanten heller, om uflaksen rår.

Innen den tid må kanoen lappes og forsterkes.

Når isen går starter første etappe, med Ally-kano gjennom Haldenvassdraget.

mandag 5. oktober 2009

Ruten er grovt planlagt (og publisert)

Da er ruten vi skal gå grovt planlagt (og publisert på høyresiden av bloggen), det blir 6 måneder med padling og vandring gjennom alle de flotteste naturtypene Norge kan by på.

Den planlagte ruta vil stå her til vi starter å gå, da vil det komme et kart hvor vår posisjon oppdateres med jevne mellomrom.

onsdag 30. september 2009

Planleggingsfasen

Det er to hovedforutsetninger som er på plass, og som gjør at turen er og vil bli en realitet. Det ene er at et minimum av økonomiske midler er spart opp, og det andre er en mental forsoning med å gjøre de grep som måtte være nødvendig for å kunne melde seg ut av arbeidslivet et halvt års tid.

Det kommer til å komme mer om økonomi og budsjett senere, men noen hovedtanker vi har gjort oss er at penger til en viss grad kan kompensere for planlegging. Man kan rett og slett kjøpe seg ut av en del ting, både i forkant og underveis. Med mindre penger å gå på blir planlegging desto viktigere for å få puslespillet til å gå opp, og man må være mer disiplinerte underveis.

Vi legger oss nok på en gylden middelvei. Vår erfaring viser at god planlegging uansett legger tilrette for en god tur, hvor fokusen kan være der den skal være og ikke på brannslukking. Samtidig er det viktig med rom for fleksibilitet underveis.

Nå er vi altså inne i planleggingsfasen, og det er en viktig fase med uendelig mange små og store detaljer som skal på plass. En del blir som å planlegge en hvilken som helst tur, kort eller lang, mens andre kommer inn i bildet på grunn av tidsperspektivet.


Vi kan nevne noen hovedpunkter:
  • Tidsperspektiv
  • Rute og veivalg (etapper)
  • Transport til og fra
  • Forsyninger mennesker & hund
  • Kano-logistikk
  • Økonomi
  • Kommunikasjon/blogg
  • Utstyr

Etterhvert kommer jobben med innkjøp, pakking og sending av depoter, avtaler om henting, kontaktperson/sekretær hjemme, håndtering av løpende utgifter hjemme, utvidet forsikring, osv.

Motivasjonen er at god planlegging gir en enda bedre turopplevelse, og det vi gjør nå kan vi nyte godt av underveis.

mandag 28. september 2009

Et grenseløst eventyr 2010

April 2010: Halden

Høst 2010: Nordkapp

Etter mange år med "en gang..." er turen nå blitt helt konkret, og planleggingen er i gang. To voksne mennesker og en irsk setter skal gå og padle gjennom skandinavisk natur, med minst 6 måneder til rådighet. En utvidet sommertur som vi håper vil gi oss fantastiske naturopplevelser og et snev av mestringsfølelse.

Dette er ikke en unik tur som ingen har gjort før oss, men like fullt en drøm som skal realiseres. Gjennom valg av rute, Halden til Nordkapp, vil vi få oppleve variert natur fra sør til nord.

Mange av områdene vi skal gjennom har vi vært i før - men vi skal nå få muligheten til å oppleve skiftningene i naturtyper i et tempo vi kan ta inn over oss. Vi skal være lenge nok ute til å komme inn i naturen.