onsdag 30. september 2009

Planleggingsfasen





Det er to hovedforutsetninger som er på plass, og som gjør at turen er og vil bli en realitet. Det ene er at et minimum av økonomiske midler er spart opp, og det andre er en mental forsoning med å gjøre de grep som måtte være nødvendig for å kunne melde seg ut av arbeidslivet et halvt års tid.

Det kommer til å komme mer om økonomi og budsjett senere, men noen hovedtanker vi har gjort oss er at penger til en viss grad kan kompensere for planlegging. Man kan rett og slett kjøpe seg ut av en del ting, både i forkant og underveis. Med mindre penger å gå på blir planlegging desto viktigere for å få puslespillet til å gå opp, og man må være mer disiplinerte underveis.

Vi legger oss nok på en gylden middelvei. Vår erfaring viser at god planlegging uansett legger tilrette for en god tur, hvor fokusen kan være der den skal være og ikke på brannslukking. Samtidig er det viktig med rom for fleksibilitet underveis.

Nå er vi altså inne i planleggingsfasen, og det er en viktig fase med uendelig mange små og store detaljer som skal på plass. En del blir som å planlegge en hvilken som helst tur, kort eller lang, mens andre kommer inn i bildet på grunn av tidsperspektivet.


Vi kan nevne noen hovedpunkter:
  • Tidsperspektiv
  • Rute og veivalg (etapper)
  • Transport til og fra
  • Forsyninger mennesker & hund
  • Kano-logistikk
  • Økonomi
  • Kommunikasjon/blogg
  • Utstyr

Etterhvert kommer jobben med innkjøp, pakking og sending av depoter, avtaler om henting, kontaktperson/sekretær hjemme, håndtering av løpende utgifter hjemme, utvidet forsikring, osv.

Motivasjonen er at god planlegging gir en enda bedre turopplevelse, og det vi gjør nå kan vi nyte godt av underveis.

mandag 28. september 2009

Et grenseløst eventyr 2010

April 2010: Halden

Høst 2010: Nordkapp

Etter mange år med "en gang..." er turen nå blitt helt konkret, og planleggingen er i gang. To voksne mennesker og en irsk setter skal gå og padle gjennom skandinavisk natur, med minst 6 måneder til rådighet. En utvidet sommertur som vi håper vil gi oss fantastiske naturopplevelser og et snev av mestringsfølelse.

Dette er ikke en unik tur som ingen har gjort før oss, men like fullt en drøm som skal realiseres. Gjennom valg av rute, Halden til Nordkapp, vil vi få oppleve variert natur fra sør til nord.

Mange av områdene vi skal gjennom har vi vært i før - men vi skal nå få muligheten til å oppleve skiftningene i naturtyper i et tempo vi kan ta inn over oss. Vi skal være lenge nok ute til å komme inn i naturen.